Business Services - Liiketoimintapalvelut

Osaamme keskustella myös liiketoiminnasta. Meidän mielestämme järjestelmien ja koneiden tulee palvella liiketoimintaa ja organisaatiota mahdollisimman automaattisesti ja tehokkaasti, eikä toisin päin. Autamme asiakkaitamme taloudellisesti optimaalisten ratkaisujen löytämisessä. 

​Toimimme oman prosessi- ja projektimallimme ja laatujärjestelmämme mukaisesti, mutta sopeudumme tarvittaessa myös asiakkaan toimintamalleihin.

ikoni_bu_konsultointi.png

Konsultointi

 • Liiketoimintatarpeiden arviointi ja analyysi

 • Prosessien ja datan mallinnus

 • Käyttäjätarinat ja käyttötapaukset

 • Ideointi ja konseptointi

 • Vaatimusmäärittely

 • Järjestelmien määrittely

 • Soveltuvuus- ja toteuttamiskelpoisuus-tutkimus

 • Riskiarvionti ja -analyysi

 • Vaatimustenmukaisuus

ikoni_bu_jarjestelmakehitys.png

Järjestelmäkehitys

 

 • Kehitys ketterillä menetelmillä,  suunnitelmallisesti ja dokumentoiden

 • Olemassa olevan järjestelmän kehittäminen integraatioilla

 • Verkkoratkaisut

 • Raportointijärjestelmät ja informaation aggregointi

 • Seuranta- ja valvontajärjestelmät

ikoni_bu_automatisointi.png

Automatisointi ja Digitalisointi

 • Liiketoimintaprosessien automatisointi

 • Asiakirjatuotannon standardointi ja automatisointi

 • ICT-prosessien automatisointi

 • Liiketoimintaprosessien digitalisointi

 • Informaatiosäteilijät ja -järjestelmät

ikoni_bu_ict-hallinto.png

ICT-Hallinto

 • Asset Management

 • Käyttäjien hallinta

 • Lisenssien hallinta

 • Konfiguraatioiden hallinta ja monistettavuus

 • Tietoturvasuunnittelu ja -koulutus

 • ICT- ja tietoturvapolitiikka

 • Dokumentointi ja standardointi

ikoni_bu_yllapito.png

Ylläpito ja tuki

 • Järjestelmätuki ja järjestelmien ylläpito

 • Käyttäjä- ja sovellustuki

 • Järjestelmien operointipalvelut

 • Räätälöintien ylläpito

 • Verkkojen ylläpito

 • Kouluttaminen