Embedded Services - Kehitys- ja valmistuspalvelut

Palvelumme kattavat sulautettujen järjestelmien ja niihin perustuvien tuotteitten koko elinkaaren valmistus ja ylläpito mukaan lukien. Tarjoamme palveluita osana liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja sekä myös perinteisenä alihankintana joko erikseen tai kokonaisuuksina. Meiltä voi saada apua esimerkiksi pelkästään ohjelmistokehitykseen tai elektroniikkasuunnitteluun. Meillä on omia valmiita teknologia-alustoja ja teknisiä ratkaisuja, joita suunnittelun pohjana hyödyntämällä voidaan kehitysaikaa, -kustannuksia ja -riskiä pienentää.

 

Kehityshanke voidaan haluttaessa jakaa erikseen sovittaviin vaiheisiin ilman kiinteää sitoutumista jatkoon. Työt voidaan aloittaa kevyellä arvioinnilla tai esiselvityksellä, jonka jälkeen konseptointivaiheessa voidaan tuoteaihiosta kehittää ketterillä menetelmillä toimiva prototyyppi ennen sitoutumista varsinaiseen tuotannolliseen toteutukseen.

Luonnollisesti autamme asiakkaitamme varmistamaan tuotteen vaatimusten-mukaisuudenja hankkimaan tarvittavat viranomais- ja muut hyväksynnät eri markkina-alueille. Tuotannossa voimme toimia tarkoitukseen sopivalla yhteistyömallilla, mukaan lukien ODM ja private label.

 

Toimintamme perustuu vakiintuneisiin prosesseihin ja laatujärjestelmään. Haluttaessa sovitamme työtapamme asiakkaan prosesseihin, organisaatioon ja toimitusketjuun sopiviksi. 

 
ikoni_tuotekehitys.png

Räätälöity tuotekehitys

 

 • Räätälöinnillä tuotteelle optimaaliset toiminnallisuudet, ominaisuudet ja kustannusrakenne

 • Uusimmat sovellusprosessorit, mikro-kontrollerit ja radio-SoC:t

 • Modernit liitännät esim. Bluetooth 5, LTE, NB-IoT,

 • LoRa, USB TypeC 

 • HMI, näytöt, kamerat, audio, DSP 

 • Akku- ja paristokäytöt, PoE, Energy harvesting

 • IPC Class 3, vaativat ympäristöolosuhteet

 • Teollinen muotoilu, mekaniikkasuunnittelu

 
ikoni_tuotekehitys.png

Valmismoduulien hyödyntäminen

 • Tuotteitten koostaminen valmiilla kaupallisilla HW-moduuleilla ja avoimella lähdekoodilla

 • Nopeaan prototypointiin ja konseptointiin tai valmiiksi kaupalliseksi tuotteeksi asti

 • Voidaan käyttää kaikkia yleisimpiä korttitietokoneita ja prosessorimoduuleja

 • Paljon valmiita toiminnallisuuksia laajennusmoduuleilla ja niiden täydennys räätälöinnillä

 • Piirikorttitason ja koteloidut ratkaisut

 • Hyvä lähtökohta täysräätälöidylle ratkaisulle

 
ikoni_tuotekehitys.png

Ohjelmistokehitys

 

 • Kehitys ketterillä menetelmillä,  suunnitelmallisesti ja dokumentoiden

 • Ohjelmistot älylaitteille, korttitietokoneille ja sulautetuille moduuleille

 • Laiteläheinen ja sovelluskehitys

 • Linux-, Android-, RTOS- ja bare metal

 • Liitynnät mobiililaitteisiin ja web/pilvipohjaisiin järjestelmiin (esim. IoT)

 • Jatkuva integraatio ja automatisoitu testaus

 
ikoni_konsultointi.png

Konsultointi ja määrittely

 • Liiketoimintatarpeiden arviointi ja analyysi

 • Prosessien ja datan mallinnus

 • Käyttäjätarinat ja käyttötapaukset

 • Ideointi ja konseptointi

 • Vaatimusmäärittely

 • Järjestelmä- ja tuotemäärittely

 • Soveltuvuus- ja toteuttamiskelpoisuus-tutkimus

 • Tuotekehityksen ja tuotannnon vaihtoehtojen kartoitus 

 • Riskiarvionti ja -analyysi

 • Market access -palvelut

ikoni_NPI.png

Vaatimustenmukaisuus ja hyväksynnät

 • Viranomais- ja teollisuuden intressiryhmien vaatimusten selvitys ja hyväksynnät eri markkina-alueille

 • Radiolaitteiden tyyppihyväksynnät

 • Bluetooth, Wi-Fi, USB kvalifioinnit

 • Testijärjestelmien suunnittelu ja toteutus

 • Ympäristö- ja olosuhdetestaus

 • Sähköturvallisuus

 • Toiminnallisen turvallisuuden elinkaari

 • Vaaralliset aineet, tuottajavastuu, ekosuunnittelu

 
ikoni_valmistus.png

Valmistus

 • Yksittäiskappaleista satoihin tuhansiin kappaleisiin / vuosi

 • Ladonta, mekaniikkaosat, box-build, testaus, pakkaus

 • Automatisoitu ja etäohjattu laadunvarmistus

 • Tuotteiden jäljitettävyys ja seuranta sarjanumerotasolla

 • Maailmanlaajuinen logistiikka

 
ikoni_tuki.png

Tuki ja ylläpito

 • Tuotteitten ja tuotannon tuki ja ylläpito niiden koko elinkaaren yli

 • Tuotemuutokset ja jatkokehitys

 • Materiaalien ja komponenttien kvalifiointi ja vaihdot

 • Ohjelmistopäivitykset

 • Tuotannon skaalaus ja siirtäminen

 • RMA-palvelut

 • Järjestelmien operointipalvelut

 • Jatkuvalla tai break/fix-sopimuksella