top of page
Forest

CVG Convergens on sitoutunut minimoimaan toimintansa negatiiviset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia kansallisia ja kansainvälisiä ympäristölainsäädäntöjä.


RoHS

CVG Convergens on tietoinen ja noudattaa toiminnassaan Euroopan Unionin RoHs2 Direktiiviä 2011/65/EU. CVG Convergens pystyy pyydettäessä toimittamaan tietoja ja asiakirjoja tuotteissamme käytettyjen komponenttien materiaalisisällöstä tai näiden komponenttien valmistusprosesseista, jos valmistajat ovat toimittaneet ne. 

Seuraamme toimittajiamme jatkuvasti varmistaaksemme, että myös he noudattavat RoHs-asetusta.


REACH

CVG Convergens on tietoinen ja noudattaa toiminnassaan Euroopan Unionin REACH-asetusta (EC No 1907/2006). CVG Convergens pystyy pyydettäessä toimittamaan tietoja ja asiakirjoja tuotteissamme käytettyjen komponenttien materiaalisisällöstä tai näiden komponenttien valmistusprosesseista, jos valmistajat ovat toimittaneet ne.

Seuraamme toimittajiamme jatkuvasti varmistaaksemme, että myös he noudattavat REACH-asetusta.


Konfliktimineraalit

CVG Convergens on tietoinen ja noudattaa konflitialueiden mineraaleja (Conflict Minerals) koskevaa asetusta (Dodd-Frank Consumer Protection Act, Section 1502 regarding Conflict Minerals). Konfliktialueiden Mineraalit (Conflict Minerals) sisältävät seuraavat Kongon Tasavallan (DRC) ja sen ympärysvaltioiden alueelta hankitut mineraalit:

  • kassiteriitti (Tina)

  • kolumbiitti-tantaliitti (Tantaali)

  • wolframiitti (Tungsten)

  • kulta

Voimme pyydettäessä toimittaa tuotteitamme koskevan CFSI CMRT dokumentaation silloin kun se on saatavilla komponenttivalmistajilta. CVG Convergens ei voi taata toisen yrityksen valmistamien tuotteiden materiaalisisältöä tai CFSI CMRT sertifiointia. Seuraamme toimittajiamme jatkuvasti varmistaaksemme, että myös he noudattavat konfliktialueiden mineraaleja koskevaa asetusta (Dodd-Frank Consumer Protection Act, Section 1502).

​​​

​Tuottajavastuuu (SER ja WEEE)

CVG Convergens on tietoinen ja noudattaa toiminnassaan tuottajavastuun velvollisuuksia. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien säädösten tavoitteena on vähentää syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrää ja edistää laiteromun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä. Olemme ICT-tuottajaosuuskunnan jäsen.

Ekosuunnittelu

CVG Convergens on tietoinen ja noudattaa toiminnassaan Euroopan Unionin Ekosuunnitteludirektiiviä 2009/125/EY. Energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnitteludirektiivintavoitteena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja erityisesti parantaa tuotteiden energiatehokkuutta. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä, ympäristön suojelun tasoa ja energiahuoltovarmuutta. 


CVG Convergens Conflict Minerals Statement (EN)​
Tietosuojailmoitus (EN)

bottom of page