top of page

Sulautettujen järjestelmien palvelut

Tarjoamme palveluita sulautettujen järjestelmien kehittämiseen liiketoimintatason analyysistä toteutettuun ja markkinoille saatettuun tuotteeseen ja toteutuneeseen lisäarvoon asti.

Tyypillisiä kehittämiämme tuotteita ovat korttitietokoneet, tietokone-  ja ohjausmoduulit, IoT-anturit ja toimilaitteet, tietoliikennelaitteet, käyttöliittymät, kannettavat laitteet ja niihin liittyvät ohjelmistot.

Kehityksen lisäksi tarjoamme palveluita tuotteen elinkaaren yli, mukaan lukien suunnittelu, vaatimustenmukaisuus ja sertifioinnit, NPI, valmistus ja ylläpito. Nämä palvelut voidaan yhdistää kokonaiseksi avaimet käteen -ratkaisuksi, joka sisältää kehitetyn tuotteen valmistuksen, logistiikan ja ylläpidon. Palveluita, kuten esiselvitykset ja konseptointi, tarjotaan myös erikseen, ilman kehitysprojektiin sitoutumista.

 

​Perustamme työmme alan ja standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin, ja keskeisinä periaatteinamme ovat laatu, luotettavuus, kestävyys ja ylläpidettävyys. Toimimme oman testatun projektimallimme ja laatujärjestelmämme mukaan tai pystymme tarvittaessa mukautumaan asiakkaan toimintamalleihin ja prosesseihin.

Consulting
Development
Engineering-CPL
Compliance

Konsultointi

 • ​Liiketoimintavaatimusten arviointi ja analysointi

 • Toteutettavuus- ja kannattavuustutkimukset

 • Prosessi- ja datamallinnus

 • Tekninen tutkimus, teknologioiden arviointi

 • Ideointi ja konseptointi

 • Järjestelmä- ja tuotespesifikaatiot

 • Toimitusketjujen suunnittelu

 • Markkinoillepääsyn vaatimusten arviointi ja suunnittelu

Suunnittelu

 • Elektroniikkasuunnittelu, piirikaavio ja layout, DFM, DFT

 • Komponenttien/materiaalien määrittely

 • Teollinen muotoilu

 • Mekaaninen suunnittelu

 • Työkalusuunnittelu

 • SW/FW-kehitys sulautetuille, PC-, web-/pilvi- ja mobiililaitteille

 • Testaus ja todentaminen

 • Ylläpito

Valmistus

 • Elektroniikan kokoonpano, mekaaniset osat, box build, testaus, pakkaus

 • Skaalautuva kapasiteetti prototyypeistä satoihin tuhansiin kappaleisiin/vuosi

 • Automaattinen laadunvarmistus/tuotannon testaus etävalvonnalla ja
  -ohjauksella

 • Tuotteiden ja materiaalien jäljitettävyys ja seuranta

 • Maailmanlaajuinen logistiikka

Tuotekehitys

 • Tuote- ja projektisuunnittelu ja -hallinta

 • Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö

 • Kustannukset ja aikataulut

 • Järjestelmäarkkitehtuuri

 • Keskeiset teknologiat ja komponentit

 • Sääntely- ja alan standardien vaatimukset

 • Konseptointi, PoC:t

 • Prototypointi

 • Tuotantomallien kehittäminen

 • NPI

Vaatimustenmukaisuus ja testaus

 • Regulaation ja toimialan sidosryhmien vaatimusten ja hyväksyntöjen selvitys eri markkina-alueille

 • Radiolaitteiden tyyppihyväksynnät

 • Bluetooth-, Wi-Fi-, USB-hyväksynnät

 • Testausjärjestelmien suunnittelu ja toteutus

 • Ympäristötestaus

 • Sähköturvallisuus 

 • Toiminnallisen turvallisuuden elinkaari

 • Vaaralliset aineet, valmistajan vastuu ja ekologinen suunnittelu

Huolto ja tuki

 • Tuotteiden ja valmistuksen ylläpito koko elinkaaren ajan

 • Tuotemuutokset ja jatkokehitys

 • Materiaalien ja komponenttien hyväksynnät ja muutokset

 • Ohjelmistojen ylläpito ja päivitykset

 • Tuotannon skaalaus ja siirrot

 • RMA-palvelut

 • Järjestelmien käyttöpalvelut

Our Mission
Manufacturing
Support
Ota yhteyttä

Juri Sipilä

 

Sulautettujen järjestelmien
palveluiden johtaja

 

juri.sipila@cvg.fi

+358 50 540 9128

js-003_profiili_fb.jpg

Mitä asiakkaamme sanovat

Image by Louis Reed

Veli-Pekka Ketonen

7signal.webp

”Convergens auttoi meitä kehittämään idean toimivaksi tuotteeksi nopeammin ja halvemmalla kuin olisimme voineet tehdä itse. Tämä vähensi selvästi myös tuotekehitykseen liittyviä riskejä.”

bottom of page